Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

“Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân... Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "văn phòng luật sư", không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. (điều 33).

- “Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu”.

Như vậy Văn phòng luật sư và Công ty Luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như nhau được quy định tại điều 39 như: Thực hiện dịch vụ pháp lý; Nhận thù lao từ khách hàng; Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.....

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

Do đo bạn có thể lựa chọn một Công ty Luật hay một Văn phòng luật để thực hiện các dịch vụ pháp lý mà bạn cần vì không có sự phân biệt nào về quyền, chức năng hoạt động giữa 2 loại hình này. Tuy nhiên trên thực tế các tổ chức hành nghề luật sư cũng thường lựa chọn lĩnh vực hoạt động riêng căn cứ vào thế mạnh của mình như có tổ chức chuyên về tư vấn, về đầu tư, doanh nghiệp, có tổ chức lại chuyên về tranh tụng (tham gia giải quyết các tranh chấp tại Tòa án)...do đó bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho phù hợp với vụ việc của bạn.

Như vậy văn phòng luật sư và công ty luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như nhau được quy định tại Điều 39 như: “Thực hiện dịch vụ pháp lý; Nhận thù lao từ khách hàng; Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư….”

Tuy nhiên giữa hai hình thức này có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Về cơ cấu tổ chức:

Tại Điều 33, 34 Luật luật sư 2012 có quy định:

“Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân… Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "văn phòng luật sư", không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động”.

“Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu”.

Quy định trên cho thấy văn phòng luật sư do một luật sư lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân của. Công ty luật được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh.

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Về đại diện theo pháp luật:

Đối với văn phòng luật, Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng. Còn đối với công ty luật, Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật.

Về tên gọi:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 và Khoản 5, Điều 34 Luật luật sư 2012 thì tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”. Trong khi đó, tên của công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

phan-biet-van-phong-luat-cong-ty-luat-2

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Như vậy khách hàng có thể lựa chọn một công ty luật hay một văn phòng luật sư để thực hiện các dịch vụ pháp lý mà khách hàng cần vì không có sự phân biệt nào về quyền, chức năng hoạt động giữa hai loại hình này. Tuy nhiên trên thực tế các tổ chức hành nghề luật sư cũng thường lựa chọn lĩnh vực hoạt động riêng căn cứ vào thế mạnh của mình như có tổ chức chuyên về tư vấn, về đầu tư, doanh nghiệp, có tổ lại chuyên về tranh tụng (tham gia giải quyết các tranh chấp tại Tòa án)…Do đó, để thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề pháp lý của mình, khách hàng có nhu cầu nên tham khảo kĩ hoạt động của từng tổ chức để lựa chọn cho phù hợp với vụ việc của mình.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài được quy định như thế nào? / Thành phần hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các loại giấy tờ nào? / Thủ tục cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

    Công ty luật được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nào?
    (ảnh minh họa)

    Theo quy định tạiLuật luật sư 2006 65/2006/QH11 thì công ty luật được quy định cụ thể như sau:

    - Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danhcông ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Mở công ty văn phòng ở Anh Quốc UK    - Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

    - Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

    Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

    Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

    - Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

    - Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

    Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

    Trên đây là nội dung tư vấn về hình thức hoạt động công ty luật. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Luật sư 2006.
    
    Gần đây, sự có mặt của các công ty luật nước ngoài tại Việt Nam cho thấy đánh giá cao của cộng đồng nước ngoài về tiềm năng của thị trường dịch vụ pháp lý Việt Nam. Ở một góc độ nào đó, đây là một dấu hiệu đáng mừng, bởi vì thông thường các công ty luật chỉ gia nhập một thị trường mới khi họ đoán thấy sự phát triển các giao dịch làm ăn, và kéo theo là nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý.

Khi mở cửa cho các nhân tố nước ngoài vào Việt Nam, nhà làm luật cần phải cân nhắc sao cho sự tham gia của những nhân tố này sẽ ảnh hưởng tích cực nhất đến sự phát triển của các luật sư Việt Nam (gọi tắt là “LSVN”), và văn phòng luật sư và công ty luật Việt Nam (gọi tắt là “VPLS/CTLVN”). Đây là đề tài của một tham luận khác, do đó tôi sẽ không “lấn sân”.

Tôi cũng mong các nhà làm chính sách lưu ý đến các phân tích về thực trạng và khả năng của LSVN và VPLS/CTLVN trong việc thực hiện các bước chuẩn bị để có một chính sách mở cửa phù hợp nhất theo đúng nhịp phát triển của LSVN và VPLS/ CTLVN.

Tôi đồng tình với một số nhận xét trong bài tham luận về định hướng phát triển
Hệ thống lọc nước giếng khoan Sơ đồ hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn, Khách sạn là địa điểm thường xuyên có nhiều người và nhu cầu sử dụng nước nóng lớn, nhất là vào mùa đông. Đặc biệt các khu du lịch ở miền
Đồng hồ chính hãng Đáp án chính xác nhất cho bạn chính là áo thun, Tuy nhiên, khi tiến hành đặt may áo thun đồng phục cao cấp, chúng ta cần phải lưu ý rất nhiều những yếu tố quan trọng như: chất liệu vải may, kiểu dáng,
© 2007 - 2021 https://chothue.banmuaoto.com
- Phone: +84-908-744-256